Kdo jsme

Advokátní kancelář byla založena v roce 1990 advokáty JUDr. Vladimírem Jirouskem, JUDr. Milanem Skalníkem a JUDr. Luborem Bernatíkem, kteří do té doby vykonávali advokacii v Advokátní poradně v Ostravě. I přesto, že se zakládající advokáti dříve věnovali zastupování klientů zejména ve věcech občansko-právních, trestních, rodinných a pracovních, tak s nástupem nové éry v advokacii začali poskytovat právní služby rovněž v souvislosti s privatizací, restitucemi a obchodně-právní agendou.

Komplexní právní servis

Kromě klasické klientely začala postupně převažovat komerční klientela, a to včetně nejvýznamnějších podniků, resp. obchodních společností na Ostravsku. Stejně tak se klientské portfolio advokátní kanceláře postupně rozšiřovalo o desítky středních a malých podniků, to však neznamená, že by se advokátní kancelář nevěnovala klientům rovněž ve věcech občansko-právních, trestních a rodinně-právních. S ohledem na bohaté zkušenosti v oblasti majetko-právní jsme dlouhodobě vyhledáváni ke komplexnímu právnímu servisu při realizaci developerských projektů.

Právní pomoc na bázi oboustranné důvěry

Advokátní kancelář se v závislosti na nárůst agendy postupně rozšiřovala o advokáty, kteří od počátku své advokátní kariéry působili v Advokátní kanceláři Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři jako koncipienti pod dohledem starších advokátů. Od počátku poskytování právní služby poskytujeme právní pomoc na bázi oboustranné důvěry mezi advokátem a klientem s důrazem na odbornost, solidnost a loajalitu. Pokud má o to klient zájem, tak se neomezujeme na pouhé dílčí plnění zadaného úkolu, ale nabízíme komplexní vyřešení problému klienta s přesahem do budoucnosti tak, abychom maximálně a preventivně předcházeli budoucím možným problémům.

Kde nás najdete?

1

Moravská Ostrava - sídlo

Preslova 361/9
Ostrava-Moravská Ostrava
702 00 (zobrazit na mapě)

2

Slezská Ostrava

pobočka advokátní kanceláře
(není doručovací adresa)

náměstí Jurije Gagarina 1230/3
Ostrava-Slezská Ostrava
710 00 (zobrazit na mapě)