Advokátní kancelář

S více než 30 lety zkušeností
Podívat se na služby
„LEGES INTELLEGI AB OMNIBUS DEBENT - Zákonům musí všichni rozumět“
„COMMUNIO EST MATER RIXARUM - Spoluvlastnictví je matkou hádek“
„CUM ACCUSAS ALIUM, PROPRIAM PRIUS INSPICE VITAM (Cato) - Žaluješ-li na druhého, podívej se nejdříve na svůj život“
„NEMO POTEST FACERE PER ALIUM, QUOD PER SE NON POTEST - Nikdo nemůže skrze druhého udělat to, co nemůže udělat sám“
„MAXIMA INTER HOMINES BONA SUNT IUSTITIA ET HUMANITAS - Mezi lidmi jsou spravedlnost a lidskost statky nejvyšší“
„IN TESTE ET VITAE QUALITAS SPECTARI DEBET ET DIGNITAS - U svědka je třeba brát zřetel jak na způsob života, tak na důstojnost a vážnost“
„MAIORE TORMENTO PECUNIA POSSIDETUR QUAM QUAERITUR (Seneca) - Stojí více námahy peníze udržet, než je vydělat“
„IN TESTE ET VITAE QUALITAS SPECTARI DEBET ET DIGNITAS - U svědka je třeba brát zřetel jak na způsob života, tak na důstojnost a vážnost“
„FINDAMENTUM EST IUSTITIAE FIDES (Cicero) - Poctivost je základem spravedlnosti“
„AB ALIO EXPECTES, ALTERI QUOD FECERIS (Publilius Syrus) - Očekávej od druhého, co sám mu uděláš - co nechceš, aby jiní dělali tobě, nedělej jim!“
„EXPERTO CREDITE! (Vergilius) - Věřte zkušenému!“

Kdo jsme?

Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři od samého založení váže poskytování právních služeb na odbornost, solidnost a loajalitu. Poskytování právní služby nevnímáme pouze jako pasivní plnění požadavků klienta, ale snažíme se na bázi oboustranné důvěry mezi advokátem a klientem komplexně postupovat tak, aby se klient do problémových situací pokud možno vůbec nedostával.

Více o nás

S čím vám pomůžeme?

Poskytujeme právní služby prakticky ve všech oborech práva, tzn. v oblasti občansko-právních a obchodně-právních vztahů, v oboru práva rodinného, pracovního, směnečného autorského a případně i trestního, stejně jako v nejrůznějších oblastech správního práva.

Poradenství a konzultace Sepis listin, zejména smluv Zastupování při mimosoudních jednáních Zastupování v soudních řízeních Zastupování při obchodních transakcích Úplný právní servis v rámci komplexu investičních projektů

Zakladatelé advokátní kanceláře

Advokátní kancelář založili v roce 1990
JUDr. Vladimír Jirousek, JUDr. Milan Skalník a
JUDr. Lubor Bernatík a dnes má advokátní
kancelář JSB jedenáct advokátů.

JUDr. Lubor Bernatík

Advokátem od roku 1989

JUDr. Vladimír Jirousek

Advokátem od roku 1977

V našem týmu je řada advokátů s různými specializacemi, kteří vám pomohou s obchodním, občanských i rodinným právem.

celý tým

Kde nás najdete?

1

Moravská Ostrava - sídlo

Preslova 361/9
Ostrava-Moravská Ostrava
702 00 (zobrazit na mapě)

2

Slezská Ostrava

pobočka advokátní kanceláře
(není doručovací adresa)

náměstí Jurije Gagarina 1230/3
Ostrava-Slezská Ostrava
710 00 (zobrazit na mapě)