Advokátní kancelář

S více než 30 lety zkušeností
Podívat se na služby
„IUS EST ARS AEQUI ET BONI (Celsus) - Právo je umění dobrého a spravedlivého“
„IN CONTRACTIBUS TACITE INSUNT QUE SUNT MORIS ET CONSUETUDINIS - Ve smlouvách je mlčky zahrnuto vše, co je v praxi obvyklé“
„FAMILIAS CONSERVARI PUBLICE INTEREST - Je ve veřejném zájmu, aby se rodiny udržovaly pohromadě“
„MAXIMA INTER HOMINES BONA SUNT IUSTITIA ET HUMANITAS - Mezi lidmi jsou spravedlnost a lidskost statky nejvyšší“
„IN CONTRACTIBUS TACITE INSUNT QUE SUNT MORIS ET CONSUETUDINIS - Ve smlouvách je mlčky zahrnuto vše, co je v praxi obvyklé“
„QUI PARTEM DEBITI SINE PROTESTATIONE SOLVIT, TOTUM DEBITUM AGNOSCERE VIDETUR - Kdo bez námitek zaplatí část dluhu, uznává, jak se soudí, dluh celý“
„IN OMNIBUS QUIDEM, MAXIME TAMEN IN IURE, AEQUITAS SPECTANDA EST - Ve všem, hlavně však v právu, je třeba přihlížet ke slušnosti a poctivosti“
„FAMILIAS CONSERVARI PUBLICE INTEREST - Je ve veřejném zájmu, aby se rodiny udržovaly pohromadě“
„QUI PARTEM DEBITI SINE PROTESTATIONE SOLVIT, TOTUM DEBITUM AGNOSCERE VIDETUR - Kdo bez námitek zaplatí část dluhu, uznává, jak se soudí, dluh celý“
„NON NUMERANDA, SED PONDERANDA ARGUMENTA - Důkazy se musí vážit, ne sčítat“
„QUI PARTEM DEBITI SINE PROTESTATIONE SOLVIT, TOTUM DEBITUM AGNOSCERE VIDETUR - Kdo bez námitek zaplatí část dluhu, uznává, jak se soudí, dluh celý“

Kdo jsme?

Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři od samého založení váže poskytování právních služeb na odbornost, solidnost a loajalitu. Poskytování právní služby nevnímáme pouze jako pasivní plnění požadavků klienta, ale snažíme se na bázi oboustranné důvěry mezi advokátem a klientem komplexně postupovat tak, aby se klient do problémových situací pokud možno vůbec nedostával.

Více o nás

S čím vám pomůžeme?

Poskytujeme právní služby prakticky ve všech oborech práva, tzn. v oblasti občansko-právních a obchodně-právních vztahů, v oboru práva rodinného, pracovního, směnečného autorského a případně i trestního, stejně jako v nejrůznějších oblastech správního práva.

Poradenství a konzultace Sepis listin, zejména smluv Zastupování při mimosoudních jednáních Zastupování v soudních řízeních Zastupování při obchodních transakcích Úplný právní servis v rámci komplexu investičních projektů

Zakladatelé advokátní kanceláře

Advokátní kancelář založili v roce 1990
JUDr. Vladimír Jirousek, JUDr. Milan Skalník a
JUDr. Lubor Bernatík a dnes má advokátní
kancelář JSB jedenáct advokátů.

JUDr. Lubor Bernatík

Advokátem od roku 1989

JUDr. Vladimír Jirousek

Advokátem od roku 1977

V našem týmu je řada advokátů s různými specializacemi, kteří vám pomohou s obchodním, občanských i rodinným právem.

celý tým

Kde nás najdete?

1

Moravská Ostrava - sídlo

Preslova 361/9
Ostrava-Moravská Ostrava
702 00 (zobrazit na mapě)

2

Slezská Ostrava

pobočka advokátní kanceláře
(není doručovací adresa)

náměstí Jurije Gagarina 1230/3
Ostrava-Slezská Ostrava
710 00 (zobrazit na mapě)