Advokátní kancelář

S více než 30 lety zkušeností
Podívat se na služby
„AB INITIO NULLUM, SEMPER NULLUM - Co je neplatné na začátku, bude neplatné vždycky“
„ABUNDANS CAUTELA NON NOCET - Přílišná opatrnost neškodí“
„QUI BONUM RESPUIT CONSILIUM, SIBI IPSI NOCET – Kdo pohrdá dobrou radou, škodí sám sobě“
„FIDEM NON SERVANTI FIDES SERVANDA NON EST - Tomu, kdo nedrží slovo, není třeba slovo držet“
„COMMUNIO EST MATER RIXARUM - Spoluvlastnictví je matkou hádek“
„DOLOSUS VERSATUR IN GENERALIBUS - Podvodník je zběhlý ve všeobecných řečech“
„IUS EST ARS AEQUI ET BONI (Celsus) - Právo je umění dobrého a spravedlivého“
„SCIRE LEGES NON EST VERBA EARUM TENERE, SED VIM AC POTESTATEM (Celsus) - Znát zákony, to neznamená držet se jejich slov, ale znát jejich účinnost a sílu“
„DOLOSUS VERSATUR IN GENERALIBUS - Podvodník je zběhlý ve všeobecných řečech“
„INSCIENTIA MATER ARROGANTIAE - Nevědomost je matkou drzosti“
„FIDEM NON SERVANTI FIDES SERVANDA NON EST - Tomu, kdo nedrží slovo, není třeba slovo držet“

Kdo jsme?

Advokátní kancelář Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři od samého založení váže poskytování právních služeb na odbornost, solidnost a loajalitu. Poskytování právní služby nevnímáme pouze jako pasivní plnění požadavků klienta, ale snažíme se na bázi oboustranné důvěry mezi advokátem a klientem komplexně postupovat tak, aby se klient do problémových situací pokud možno vůbec nedostával.

Více o nás

S čím vám pomůžeme?

Poskytujeme právní služby prakticky ve všech oborech práva, tzn. v oblasti občansko-právních a obchodně-právních vztahů, v oboru práva rodinného, pracovního, směnečného autorského a případně i trestního, stejně jako v nejrůznějších oblastech správního práva.

Poradenství a konzultace Sepis listin, zejména smluv Zastupování při mimosoudních jednáních Zastupování v soudních řízeních Zastupování při obchodních transakcích Úplný právní servis v rámci komplexu investičních projektů

Zakladatelé advokátní kanceláře

Advokátní kancelář založili v roce 1990
JUDr. Vladimír Jirousek, JUDr. Milan Skalník a
JUDr. Lubor Bernatík a dnes má advokátní
kancelář JSB jedenáct advokátů.

JUDr. Lubor Bernatík

Advokátem od roku 1989

JUDr. Vladimír Jirousek

Advokátem od roku 1977

V našem týmu je řada advokátů s různými specializacemi, kteří vám pomohou s obchodním, občanských i rodinným právem.

celý tým

Kde nás najdete?

1

Moravská Ostrava - sídlo

Preslova 361/9
Ostrava-Moravská Ostrava
702 00 (zobrazit na mapě)

2

Slezská Ostrava

pobočka advokátní kanceláře
(není doručovací adresa)

náměstí Jurije Gagarina 1230/3
Ostrava-Slezská Ostrava
710 00 (zobrazit na mapě)